Állványrendszerek felülvizsgálatának szükségessége és folyamata

Az állványrendszerek felülvizsgálatát minden esetben 12 havi perióduson belül kell elvégezni. A felülvizsgálati időintervallum nem haladhatja meg az egy évet, hiszen ezen felülvizsgálatok megléte nem csak előírás, de a biztonságos és optimális munkafolyamatokhoz nélkülözhetetlen.

 

Miért szükséges az állványrendszerek vizsgálata?

 

Az állványrendszerek használatba vételekor az üzembe helyezés során a szállítók átadják az állványok használatához szükséges használati útmutatót, amelyben a felhasználó megtalálja a rakatok elhelyezésének, betárolásának helyen alkalmazását.

 

Az állványokon minden esetben rajta vannak az adattáblák, amelyeken fel vannak tüntetve azok az adatok, amelyekre az állványrendszer tervezve lett, és amire a használat során fokozottan ügyelni kell.

 

A raktárak és üzemek működése során, a legnagyobb odafigyelés mellett is előfordul, hogy a raktárban használt targonca nekiütközik az állványrendszernek. Ennek hatására sérülhet az erre az esetre felszerelt oszlop, vagy keretvédő, de maga az állvány oszlop is elcsavarodhat deformálódhat, ugyan így az oszlopokat összekötő c-profilok, és a rakatokat tartó gerendák, vagy hossztartók is.

 

A sérülés nem csak esztétikai hiba!

 

Az állvány sérülése, deformálódása megváltoztatja a rendszer tervezett statikai teherbírását!

 

Vannak egyértelmű szemmel jól látható sérülések, amelyekről a felhasználó is rögtön tudja, hogy az állványt nem szabad tovább használni, de vannak olyanok is, amelyekre egy szakember mondja meg, hogy azt azonnal cserélni kell (és a sérült állványt azonnal üzemen kívül kell helyezni) vagy mely sérülésekkel lehet megvárni az ütemezett karbantartást.

 

Van, amikor az állvány elemeinek sérülésének kijavításáról azonnal gondoskodni kell, az állvány minél gyorsabb újra használhatóságához, vagy a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséhez; ilyenkor eseti állvány javításról beszélünk. Ezzel szemben az éves ütemezett állványfelülvizsgálat, a teljes állványrendszer állapotára, használatára vonatkozik, erről ad teljes képet.

 

De nézzük, hogyan működik:

 

Az ellenőrzéseket minden esetben szakember végzi, mint már említettük, nem több, mint 12 havi periódussal. Igény esetén az állványrendszerek felülvizsgálata között eltelhet ennél kevesebb idő is, de egy éven belül mindenképp meg kell történnie.

 

Minden esetben a személyes konzultációt követően, árajánlatot adunk ki. Amennyiben ez elfogadásra kerül a szakértő kollégánk az előre egyetetett időpontban a helyszínen elvégzi a felülvizsgálatot. Ennek időtartama a raktár méretétől (terület és magasság) függően lehet pár órás vagy akár több napos folyamat. Amennyiben az állványok le vannak ürítve, úgy a sérüléseket könnyebben észre lehet venni. Így ez utóbbit célszerű a vizsgálat megkezdése előtt elvégezni, hogy minden sérülést láthasson a felülvizsgálatot végző személy.

 

A helyszínen készült felmérés alapján elkészítjük az állványvizsgálati jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az állványvizsgálat során feltárt állvány sérüléseket, a sérülések fokozatait, a használati hiányosságokat. Az állványvizsgálat után a feltárt állványsérülések javítására is adunk ajánlatot, amely alapján a felhasználó intézkedni tud a raktár, illetve állványrendszer biztonságos működtetéséhez szükséges javítások elvégzéséről.

 

Az állvány felülvizsgálat során elvégzett tevékenységek:

  • Az állványrendszerek látható deformációinak, sérüléseinek, hiányzó elemeinek dokumentálása a már meglévő rendszerek esetén.
  • Az adattáblán szereplő rakat teherbírások betartásának ellenőrzése.
  • A rakatok megfelelő betárolásának ellenőrzése.
  • EPH meglétének szemrevételezéssel történő ellenőrzésére.
  • A felmérés alapján jegyzőkönyv készítése, a sérülések dokumentálása pozíciók szerint.
  • A sérülésekről fotót készítünk és mellékletként csatoljuk a jegyzőkönyvhöz.
  • A felmérés és a jegyzőkönyv alapján árajánlat készítése a sérülések javítására, esetleges elemek pótlására, és szerelésére.

 

A vizsgálat nem terjed ki:

  • az előző karbantartások, egyéb változtatások biztonságtechnikájára;
  • tűzvédelmi előírások és szabványok követelményeinek vizsgálatára;
  • villamos biztonságtechnika előírások vizsgálatára.

 

Alkalmazott szabvány:

 

Az állványvizsgálatot minden esetben az MSZ EN 15635 számú szabványban leírtak szerint végezzük el.

 

Ez a szabvány meghatározza az alkalmazandó állványszerkezet telepítési és üzemeltetési követelményeket valamennyi típusú, acéltagokból gyártott, állítható gerendájú rakodólapos állványrendszerhez, melyet egységrakományok tárolására szántak, és túlnyomóan statikus terhelésnek van kitéve és minimalizálja a veszélyes üzemeltetés vagy a szerkezet sérülésének kockázatát és ezek következményeit.

 

Alkalmazási terület:

 

Ez a szabvány meghatározza az alkalmazandó állványszerkezet telepítési és üzemeltetési követelményeket valamennyi típusú, acéltagokból gyártott, állítható gerendájú rakodólapos állványrendszerhez, melyet egységrakományok tárolására szántak, és túlnyomóan statikus terhelésnek van kitéve. Ezek mindegyike minimalizálja a veszélyes üzemeltetés vagy a szerkezet sérülésének kockázatát és ezek következményeit.